[object object] CentOS Memcache Kurulumu Memcache

CentOS Memcache Kurulumu

CentOS sunucuya SSH ile root ile giriş yapıyoruz, sonrasında arka arkaya aşağıdaki kodları uyguluyoruz. 1 – #yum install memcached 2 – chkconfig –level 2345 memcached on 3 – /etc/init.d/memcached start 4 – pecl intall memcache 5 – extension=memcache.so olan satırı /etc/php.ini doyasına eklenecek. 6 – /etc/init.d/httpd restart Yukarı da ki kodlar ile Memcache kurulacak, memcache […]